W szkole mieliście same piątki? QUIZ szkolny sprawdzi, czy cokolwiek pamiętacie

1 / 10

Nagana to pasożytnicza choroba ssaków w Afryce. Przenoszona jest przez:

2 / 10

Przyczyną restrukturyzacji przemysłu w Polsce nie jest:

3 / 10

Masa jest miarą bezwładności ciała. Im większa masa, tym ____ wprowadzić ciało w ruch.

4 / 10

"Pani Twardowska" to lektura autorstwa:

5 / 10

Z której dynastii wywodził się August II Mocny?

6 / 10

Gametofity rozmnażają się:

7 / 10

Czym jest ekumena?

8 / 10

Czy temperatura wrzenia wody jest zależna od ciśnienia?

9 / 10

Dąży do kształtowania postaw i zachowań odbiorcy, przejawia się w wydawaniu stanowczych nakazów.
O jakiej funkcji zdania mowa?

10 / 10

Na konferencji teherańskiej w 1943 r. spotkali się ówcześni przywódcy trzech wielkich państw. Kogo nie było pośród nich?

Powodzenia!
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.