W QUIZIE szkolnym łatwo o pomyłkę! Musicie wykazać się wiedzą i uwagą!

1 / 10

Wskaż poprawy zapis.

2 / 10

Przelicz milimetry na kilometry.
13 mm to:

3 / 10

Biologia - jak inaczej nazywa się chłonkę?

4 / 10

W którym roku miała miejsce bitwa pod Kurskiem?

5 / 10

Dolina Śmierci to najniżej położony punkt:

6 / 10

Jak nazywał się zakotwiczony na nabrzeżu Tamizy jacht w "Jądrze ciemności"?

7 / 10

Mamy podane długości boków trzech trójkątów. Który z nich nie jest trójkątem pitagorejskim?

8 / 10

Największymi gruczołami skóry są:

9 / 10

W systemie feudalnym osobą obdarowywaną ziemią był:

10 / 10

Układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku to:

Masz szansę na komplet w tej szybkiej powtórce wiedzy szkolnej?
Copyright © Agora SA