W QUIZIE szkolnym trzeba naprawdę się postarać! Inaczej nie licz na komplet

1 / 10

Co jest typowym elementem krajobrazu lessowego?

2 / 10

Dany jest wykres z przedstawioną podaży i krzywą popytu. W którym miejscu wykresu znajduje się punkt równowagi rynkowej?

3 / 10

W jakim kraju odgrywa się akcja "Makbeta"?

4 / 10

Co wydarzyło się w 814 roku?

5 / 10

Jaki ładunek mają znajdujące się w atomach elektrony?

6 / 10

Czym jest allel?

7 / 10

U = W/q
Za pomocą tego wzoru obliczymy:

8 / 10

Jak nazywają się schematyczne i sformalizowane wizerunki Jezusa i świętych?

9 / 10

Która forma zapisu jest poprawna?

10 / 10

Wynikiem jakiego działania jest iloczyn?

To jedynie powtórka ze szkoły, ale nie jest to łatwy quiz...
Copyright © Agora SA