"Litwo! Ojczyzno moja..." to tylko wstęp. Jak dobrze znacie "Inwokację"?

1 / 6

Inwokacja to wstęp do:

2 / 6

Jej autorem jest:

3 / 6

"Widzę i opisuję, bo tęsknię ___"

4 / 6

"___ pszenicą, ___ żytem."

5 / 6

Inwokacja napisana jest:

6 / 6

Wskaż poprawny zapis.

Macie szanse na komplet punktów?