W szkolnych czasach byliście prymusami? Ten lekturowy quiz szybko to sprawdzi!

1 / 8

Kto jest autorem "Pana Wołodyjowskiego"?

2 / 8

Jak nazywał się tytułowy bohater książki?

3 / 8

"Pan Wołodyjowski" wraz z "Potopem" i "Quo vadis" tworzą trylogię.

4 / 8

Opisane w powieści oblężenie Kamieńca Podolskiego miało miejsce naprawdę.

5 / 8

W jakim miejscu ma miejsce akcja utworu?

6 / 8

Z kim ożenił się główny bohater?

7 / 8

Jak zginął Azja Mellechowicz?

8 / 8

Do jakiej epoki literackiej należy "Pan Wołodyjowski"?

Dobrze zapamiętaliście "Pana Wołodyjowskiego"?