Czy dasz nauczycielom powód do dumy w nowym quizie szkolnym? Przekonaj się!

1 / 10

Czytać _____ - domyślać się tego, co nie jest napisane lub nie zostało powiedziane wprost, wyraźnie.

2 / 10

Średnia prędkość piechura na trasie o długości 20 km wyniosła 2 km/h, a średnia prędkość rowerzysty na tej samej trasie była równa 5 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście?

3 / 10

Aby nadać wyrazom znaczenie "mały", "o niewielkim rozmiarze", używa się formantów:

4 / 10

Wodór jest gazem o gęstości ____ od gęstości powietrza.

5 / 10

Szereg, w którym uporządkowano religie zgodnie z chronologią ich powstania, to:

6 / 10

Jakie oddziaływanie zachodzi pomiędzy populacją mszycy a populacją brzozy?

7 / 10

Czym jest apokryf?

8 / 10

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?

9 / 10

Skąd pochodził Zbyszko, główny bohater powieści historycznej pt. "Krzyżacy" autorstwa Henryka Sienkiewicza?

10 / 10

Do naczynia o objętości 0,75 l wlano 0,45 l wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

Do zdobycia 10 punktów!
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.