Sądzisz, że dobrze znasz jednostki? Ten quiz udowodni Ci, jak bardzo się mylisz

1 / 10

Podstawowa jednostka masy w układzie SI to:

2 / 10

Symbol jednostki pracy i energii to:

3 / 10

Która z poniższych miar określa najdłuższy odcinek?

4 / 10

Która z poniższych miar określa najwyższą wagę?

5 / 10

Kandela jest jednostką:

6 / 10

Jednostką pojemności elektrycznej w układzie SI jest:

7 / 10

Symbolem Ω oznaczamy jednostkę:

8 / 10

Z ilu megabajtów składa się jeden gigabajt?

9 / 10

Prędkość łącza internetowego wyraża się w:

10 / 10

1 ar odpowiada polu o powierzchni:

10 punktów zdobędą tylko najlepsi!