Pytania do tego quizu ułożyła z nami studentka inżynierii chemicznej! Dasz radę?

1 / 11

Na jaki kolor zabarwi się hortensja ogrodowa pod wpływem kwaśnego podłoża?

2 / 11

Jaki kolor ma ciekły tlen?

3 / 11

Płynny metal w temperaturze pokojowej to:

4 / 11

Co stanie się ze złotą obrączką (czyste złoto) wrzuconą do kwasu solnego?

5 / 11

Ocet to inaczej:

6 / 11

"Pamiętaj chemiku młody, lej zawsze ..."

7 / 11

Aspiryna to:

8 / 11

Pierwiastki nazywane halogenkami występują w:

9 / 11

Jakie pH ma woda destylowana?

10 / 11

Nawozy składają się głównie z:

11 / 11

Siarkowodór wydziela charakterystyczny zapach:

.