Podeszlibyście do matury z WOS-u? Sprawdzamy, co wiecie o polityce (i nie tylko)

1 / 12

Na grafice wyróżniono:

2 / 12

A państwo wyróżnione na tej grafice, to:

3 / 12

Zgodnie z Konstytucją (art. 164) podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:

4 / 12

Zgodnie z art. 179 Konstytucji, sędziowie, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, są powoływani przez:

5 / 12

Litwini to mniejszość narodowa w Polsce, tradycyjnie zamieszkała:

6 / 12

Najmniej liczną mniejszością etniczną w Polsce są:

7 / 12

Rada Gabinetowa w Polsce obraduje:

8 / 12

Na Prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:

9 / 12

Zgodnie z regulaminem Sejmu (art. 8), klub poselski tworzy co najmniej __ posłów.

10 / 12

Ile państw powołało Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?

11 / 12

Powodem jest osoba:

12 / 12

Szwajcaria jest państwem federacyjnym, które składa się z:

.