Filozofię na maturze zdają nieliczni. Na te pytania każdy powinien znać odpowiedź

1 / 11

Z nauką o ideach powinien nam się kojarzyć:

2 / 11

A z humanizmem?

3 / 11

Filozof, który zamieszkał w beczce to:

4 / 11

Poglądy Arystotelesa z doktryną chrześcijańską chciał połączyć:

5 / 11

Za swoje poglądy na stosie został spalony:

6 / 11

Dowód ontologiczny od dowodu kosmologicznego i dowodu fizykoteleologicznego rozróżnił:

7 / 11

Kto nazwał człowieka "trzciną myślącą"?

8 / 11

Jean-Jacques Rousseau napisał:

9 / 11

Teza, antyteza i synteza to tak zwana:

10 / 11

Johna Stuarta Milla powinniśmy łączyć z:

11 / 11

O moralności panów i niewolników pisał:

.