W tym quizie matematycznym sprawdzamy, czy poradzilibyście sobie na maturze

1 / 10

Matura 2015, poziom podstawowy. Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa:

2 / 10

Matura 2016, poziom podstawowy. Proste o równaniach 2x - 3y = 4 i 5x - 6y = 7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:

3 / 10

Matura 2017. Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

4 / 10

Matura 2018, poziom podstawowy. Przyprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8. Wtedy miara α kąta ostrego LKM tego trójkąta spełnia warunek:

5 / 10

Matura 2019, poziom podstawowy. Liczba naturalna n=214 ⋅ 515 w zapisie dziesiętnym ma:

6 / 10

Matura 2020, poziom podstawowy. Wartość wyrażenia x2 - 6x + 9 dla x=√3 + 3 jest równa:

7 / 10

Matura 2021, poziom podstawowy. Ciąg (bn) jest określony wzorem bn= 3n2 - 25n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1. Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa:

8 / 10

Matura 2015, poziom rozszerzony. Równanie 2 sin x + 3 cos x = 6 w przedziale (0, 2 π):

9 / 10

Matura 2016, poziom rozszerzony. Wielomian W(x)= 6x3 + 3x2 - 5x + p jest podzielny przez dwumian x - 1 dla p równego:

10 / 10

Matura 2018, poziom podstawowy. Proste o równaniach y=(m+2) x+3 oraz y=(2m-1) x-3 są równoległe, gdy:

.