Jak przygotowania do matury z angielskiego? Sprawdzamy tylko poziom podstawowy

1 / 11

Matura 2015, poziom podstawowy. Zaznacz odpowiedź, która najlepiej oddaje sens zdania: What do you think of working abroad?

2 / 11

Matura 2017, poziom podstawowy. Zaznacz odpowiedź, która najlepiej oddaje sens zdania: Can I have a word with you?

3 / 11

Matura 2020, poziom podstawowy. Zaznacz odpowiedź, która najlepiej oddaje sens zdania: You are not allowed to swim without a cap.

4 / 11

Matura 2015, poziom podstawowy. Wybierz właściwą odpowiedź - musisz uzyskać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Everything, including __ the furniture and kitchen appliances, is made of ice.

5 / 11

Matura 2016, poziom podstawowy. Wybierz właściwą odpowiedź - musisz uzyskać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. New York City is going to house __ million people in ten years.

6 / 11

Matura 2017, poziom podstawowy. Wybierz właściwą odpowiedź - musisz uzyskać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. She'll make you feel at home, no __ where you are.

7 / 11

Matura 2018, poziom podstawowy. Wybierz właściwą odpowiedź - musisz uzyskać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Top-quality strawberries __ in the south of England.

8 / 11

Matura 2021, poziom podstawowy. Wybierz właściwą odpowiedź - musisz uzyskać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. For example, it is easier to see a white plane __ night.

9 / 11

Matura 2018, poziom podstawowy. Wybierz odpowiedź, która jest tłumaczeniem fragmentu w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zadaniu. If you want to be treated (jak dorosły) __, you can't behave in such a silly way.

10 / 11

Matura 2019, poziom podstawowy. Wybierz odpowiedź, która jest tłumaczeniem fragmentu w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zadaniu. (Ona wyszła z) __ the restaurant to make a phone call.

11 / 11

Matura 2021, poziom podstawowy. Wybierz odpowiedź, która jest tłumaczeniem fragmentu w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zadaniu. Your dog is really lovely. When you go on holiday, I can (zaopiekować się) __ him for you.

.