Poradziłbyś sobie w czwartej klasie? Sprawdzamy twoją wiedzę z historii

1 / 14

Król Artur jest postacią:

2 / 14

Jaki obrzęd kończył u Słowian okres dzieciństwa?

3 / 14

Pierwszy król Polski to:

4 / 14

Pierwszy krok w drodze do zostania rycerzem, to bycie:

5 / 14

Zawisza Czarny z __ herbu Sulima.

6 / 14

W którym roku rozegrała się bitwa pod Kircholmem?

7 / 14

W 1364 roku Kazimierz Wielki założył pierwszą wyższą uczelnię w Polsce. Była to:

8 / 14

Krzyżaków do Polski sprowadził:

9 / 14

Obiady czwartkowe organizował:

10 / 14

Branka to:

11 / 14

W którym roku został napisany "Mazurek Dąbrowskiego"?

12 / 14

Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla w:

13 / 14

Współczesność to epoka historyczna, która rozpoczęła się w __ roku.

14 / 14

Akcja pod Arsenałem miała miejsce:

.