Uważałeś na lekcjach historii? Sprawdź, co pamiętasz na temat II wojny światowej

1 / 12

Jak brzmi konspiracyjna nazwa polskiego harcerstwa?

2 / 12

Pod czyim dowództwem polscy żołnierze bronili Westerplatte?

3 / 12

Kiedy rozpoczęła się bitwa nad Bzurą?

4 / 12

Kiedy nastąpił atak ZSRR na Polskę?

5 / 12

Ilu żołnierzy ewakuowano z Dunkierki?

6 / 12

Jak nazywał się plan ataku III Rzeszy na ZSRR?

7 / 12

Kiedy rozpoczęły się walki o Stalingrad?

8 / 12

Kto NIE wchodził w skład tak zwanej Wielkiej Trójki?

9 / 12

W której bitwie brała udział I Dywizja Pancerna?

10 / 12

Kiedy Wilhelm Keitel podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec?

11 / 12

Kiedy USA zrzuciło bombę atomową na Hiroszimę?

12 / 12

Czym skutkowało podpisanie układu Sikorski-Majski?