Jak dobrze znasz swoje dziecko? Test 10 pytań

1 / 10

Przeczytaj poniższe wypowiedzi i wybierz odpowiedź "prawda", jeśli w pełni identyfikujesz się ze zdaniem lub "fałsz", jeśli masz co niego wątpliwości.

Potrafię wymienić kilka zalet mojego dziecka i kilka jego wad.

2 / 10

Wiem, jakie marzenia ma moje dziecko.

3 / 10

Wiem, czego się najbardziej boi.

4 / 10

Wiem, kim chce zostać, kiedy dorośnie.

5 / 10

Wiem, co moje dziecko najbardziej lubi robić ze mną.

6 / 10

Znam imię jego najlepszego przyjaciela i potrafię o nim opowiedzieć.

7 / 10

Wiem, co rozśmiesza moje dziecko.

8 / 10

Wiem, czego moje dziecko się najbardziej wstydzi.

9 / 10

Wiem, jakie filmy najchętniej ogląda oraz jakie książki czyta.

10 / 10

Wiem, jaka jest jego największa dotychczasowa porażka i największe osiągnięcie.