Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Kto wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię?

2 / 13

Pierwszym przywilejem nadanym polskiej szlachcie przez Ludwika Węgierskiego był ten podpisany w:

3 / 13

Szkielet dorosłego człowieka składa się z __ kości.

4 / 13

Na pytania o kim? o czym? odpowiada:

5 / 13

Prosta, która ma z okręgiem dwa punkty wspólne, to:

6 / 13

Lumen jest jednostką:

7 / 13

Kosinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek:

8 / 13

W której grupie znajduje się wodór?

9 / 13

Gubin to miasto w:

10 / 13

Aparat gębowy pszczół miodnych to ten:

11 / 13

Pies Nel to:

12 / 13

Bitwa pod Beresteczkiem odbyła się w:

13 / 13

Wynik mnożenia to: