Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Bitwa pod Cedynią miała miejsce w __ roku.

2 / 13

Mielec to miasto w:

3 / 13

Zawsze wlewaj:

4 / 13

Numer alarmowy do straży pożarnej to:

5 / 13

W konferencji jałtańskiej wzięli udział:

6 / 13

Siostra Antygony to:

7 / 13

XC to:

8 / 13

Amper jest jedną z jednostek podstawowych układu SI. To jednostka:

9 / 13

Rzymski Jowisz to odpowiednik greckiego:

10 / 13

Najdłuższą rzeką w Polsce jest:

11 / 13

Wynik mnożenia to:

12 / 13

Komórka zwierzęca nie zawiera:

13 / 13

Jan III Sobieski żył w __ wieku.