Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

"Pan Tadeusz" jest napisany:

2 / 13

Biceps to:

3 / 13

Ruch obrotowy Ziemi trwa:

4 / 13

Bolesław III Krzywousty to syn:

5 / 13

Pierwsza z dwunastu prac, którą miał do wykonania Herakles, była związana z:

6 / 13

Przez Czechy nie przepływa:

7 / 13

Gros to:

8 / 13

Ośmiornica ma:

9 / 13

Bitwa pod Cedynią odbyła się w __ roku.

10 / 13

Merkucjo to:

11 / 13

Ca w układzie okresowym pierwiastków to:

12 / 13

Stolicą województwa podkarpackiego jest:

13 / 13

Pierwiastek sześcienny z 64 to: