Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Anię Shirley ze stacji odebrał __ Cuthbert.

2 / 13

San jest jednym z dopływów:

3 / 13

Krwinki czerwone to:

4 / 13

NaCl to:

5 / 13

Pierwsza część Trylogii Sienkiewicza to:

6 / 13

Dorosły człowiek ma __ zębów trzonowych.

7 / 13

W zjeździe gnieźnieńskim uczestniczył:

8 / 13

Powstanie Chmielnickiego miało miejsce w __ wieku.

9 / 13

Prawo Archimedesa związane jest z:

10 / 13

Odpowiedzialnych za oddychanie mitochondriów nie ma w komórce:

11 / 13

Na pytania komu? czemu? odpowiada:

12 / 13

Sól potasowa w Polsce występuje m.in. w:

13 / 13

Stolicę z Krakowa do Warszawy przeniósł: