Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Akcja książki "Chłopcy z Placu Broni" rozgrywa się w:

2 / 13

Stan wojenny w Polsce wprowadzono:

3 / 13

Pod względem ludności, w pierwszej dziesiątce największych miast w Polsce znajdziemy m.in. Warszawę, Kraków i:

4 / 13

Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?

5 / 13

Powinniśmy wlewać:

6 / 13

Pięć tuzinów to:

7 / 13

Książka Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" oparta jest na rozmowie z:

8 / 13

Rycheza Lotaryńska to żona:

9 / 13

Z ilu obiegów składa się układ krwionośny ptaków?

10 / 13

Symbolem której wielkości fizycznej jest omega (Ω)?

11 / 13

Które województwo nie znajduje się na zachodzie Polski?

12 / 13

Wśród pierwiastków siódmego okresu znajdziemy:

13 / 13

Akcent wyrazowy w języku polskim najczęściej pada na: