Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

W krwiobiegu dużym __ wypływa z __ komory serca.

2 / 13

Siedzibą wojewody lubuskiego jest:

3 / 13

Kazimierz Marcinkiewicz został premierem w:

4 / 13

"Jedzą, piją, lulki palą" - tak zaczyna się"

5 / 13

Gen recesywny to inaczej gen:

6 / 13

Jon o ładunku dodatnim to:

7 / 13

Lumen to jednostka:

8 / 13

Powstanie Chmielnickiego wybuchło w:

9 / 13

"Pieśń o Rolandzie" to jedna z tzw.:

10 / 13

Do urządzenia prąd wpływa przez:

11 / 13

Stożek to figura utworzona przez obrót trójkąta __ dookoła jednej z przyprostokątnych.

12 / 13

Wojny napoleońskie miały miejsce na przełomie:

13 / 13

Na pytania kogo? czego? odpowiada: