Skala Apgar, stopnie Celsjusza - wiesz, do jakich pomiarów służą? Sprawdź się w quizie

1 / 13

Jednostką prędkości stosowaną w żegludze jest:

2 / 13

Do pomiaru temperatury nie służy:

3 / 13

Kwasowość i zasadowość roztworów mierzona jest w:

4 / 13

Skala Richtera służy do określania:

5 / 13

W układzie SI kelwin jest jednostką:

6 / 13

Skala Wechslera służy do określania:

7 / 13

Skala cygańska, dorycka i góralska to pojęcia z zakresu:

8 / 13

Dwunasty stopień w skali Beauforta to:

9 / 13

Skala ASA i DIN znajdują zastosowanie w:

10 / 13

Jednostką stosowaną w optyce jest:

11 / 13

Noworodek, który otrzyma 10 stopni w skali Apgar:

12 / 13

W międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych katastrofa w Czernobylu i awaria w Fukushimie zostały ocenione na 7. stopień. Skala ta liczy:

13 / 13

Skala Kinseya została opracowana do określania: