Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 15

Juliusz Słowacki nie napisał:

2 / 15

Z przemysłem gumowym powinniśmy kojarzyć:

3 / 15

Wśród plechowców nie znajdziemy:

4 / 15

Z Białorusią nie graniczy:

5 / 15

Przywilej koszycki nadał szlachcie:

6 / 15

Syn Golarza Filipa, prawdziwy chłopiec, to:

7 / 15

900 w systemie rzymskim zapiszemy:

8 / 15

Państwem śródlądowym jest:

9 / 15

Kosteczki słuchowe to:

10 / 15

Wybierz poprawnie zapisane słowo:

11 / 15

Napoleon Bonaparte na Elbę został zesłany w __ roku.

12 / 15

Pierwiastkiem sześciennym liczby 27 jest:

13 / 15

Kwasem organicznym nie jest:

14 / 15

Past participle czasownika tear to:

15 / 15

Bitwa na Psim Polu, w której brały udział wojska Bolesława III Krzywoustego i Henryka V miała miejsce w __ roku.