Zdobędziesz komplet punktów w szybkim quizie językowym?

1 / 5

Przeszedł po... węglach.

2 / 5

Ten argument jest...

3 / 5

Który z podanych związków frazeologicznych jest poprawny?

4 / 5

Ile przecinków należy postawić w zdaniu: ''Idąc przez las Marek zauważył że niebo zaczęło się chmurzyć''?

5 / 5

Jaką częścią mowy jest słowo ''nie''?