Analiza wiersza spędzała ci w latach szkolnych sen z powiek? Sprawdź, czy teraz dasz radę

1 / 12

Na początek coś prostego. Epitetem jest:

2 / 12

"Warkło, trzasło, spotniało! / Coć się stało, Bajdało?". We fragmencie ballady Bolesława Leśmiana wyrazy: "wartkło", "trzasło", "spotniało" to:

3 / 12

A teraz coś, co wszyscy znają. "Litwo, ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie...". W pierwszym wersie Inwokacji Adam Mickiewicz zastosował:

4 / 12

"Szu­kam na­uczy­cie­la i mi­strza / Niech przy­wró­ci mi wzrok słuch i mowę / Niech jesz­cze raz na­zwie rze­czy i po­ję­cia / Niech od­dzie­li świa­tło od ciem­no­ści". Te słowa w wierszu Różewicza "Ocalony" są:

5 / 12

Mickiewicz w sformułowaniu "z chińskich ziół ciągnione treści" posłużył się:

6 / 12

A teraz dwa pytanka z egzaminu gimnazjalnego. Pierwsze: które stwierdzenie jest zgodne z sensem powyższej fraszki?

7 / 12

W zamieszczonej w poprzednim pytaniu fraszce "Skarga zmiętego" wyrazy "mnie" to:

8 / 12

"I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc", aby przedstawić różnicę między dobrocią a okrucieństwem wojny, K.K. Baczyński użył:

9 / 12

"Dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza. Jako para kochanków (...)" ten cytat z "Pana Tadeusza" to:

10 / 12

Wyraz dźwiękonaśladowczy to:

11 / 12

"Stojąc przed lustrem ciszy/ Barbara z rękami u włosów / nalewa w szklane ciało / srebrne kropelki głosu". W tym fragmencie wiersza K.K. Baczyńskiego możemy odnaleźć:

12 / 12

Sformułowanie "powódź kwiatów" to: