Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Chochoł, Stańczyk i Wernyhora pojawiają się w:

2 / 13

Wśród niemetali w układzie okresowym pierwiastków nie ma:

3 / 13

Twardówka to __ warstwa oka.

4 / 13

Odcinek, który łączy dwa dowolne punkty na okręgu to:

5 / 13

Na pytania komu? czemu? odpowiada:

6 / 13

Księstwo Polskie zostało podzielone na dzielnice na mocy ustawy sukcesyjnej:

7 / 13

Koniugacja to odmiana:

8 / 13

Kości: łódkowata, klinowate, sześcienna znajdują się w:

9 / 13

W trójkącie równobocznym kąty mają:

10 / 13

Rtęć oznaczana jest symbolem:

11 / 13

Jezioro morenowe charakteryzuje się:

12 / 13

Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce:

13 / 13

Ostrawa, Brno, Pardubice to miasta w: