Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Wigierski Park Narodowy znajduje się w:

2 / 13

Tzw. wybory czerwcowe odbyły się:

3 / 13

Na pytania kogo? czego? odpowiada:

4 / 13

Autorem "Reduty Ordona" jest:

5 / 13

B, Si, Te należą do grupy:

6 / 13

Komórki miękiszu palisadowego są ułożone:

7 / 13

Dyfrakcja to:

8 / 13

Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych w kwadracie wynosi:

9 / 13

Odmiana przez przypadki i liczby to:

10 / 13

Jerzy Buzek został premierem w:

11 / 13

Azot to pierwiastek o liczbie atomowej:

12 / 13

Ptaki bezgrzebieniowe:

13 / 13

Ojciec Elizy i Kleanta to: