Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Na tym zdjęciu jest:

2 / 13

Autorem ballady "Pani Twardowska" jest:

3 / 13

Ojcem Kazimierza I Odnowiciela był:

4 / 13

W trójkącie równobocznym każdy kąt ma:

5 / 13

Monarchią nie jest:

6 / 13

Prawo Pascala związane jest:

7 / 13

Srebro w układzie okresowym pierwiastków to:

8 / 13

Zaznacz prawdziwe zdanie.

9 / 13

W trójkącie prostokątnym wysokościami są:

10 / 13

Pierwsza wolna elekcja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów miała miejsce w:

11 / 13

Na zdjęciu jest:

12 / 13

Bratem Jacka Soplicy był:

13 / 13

Rośliny jare to te, które do kwitnienia: