Czy masz zadatki na poliglotę? Jeśli tak, to pewnie rozpoznasz, w jakim języku zapisaliśmy nazwy tych krajów

1 / 10

Po hiszpańsku słowo ''Hiszpania'' brzmi:

2 / 10

W języku urzędowym Szwecji nazwa tego kraju brzmi:

3 / 10

Słowo ''Węgry'' to po węgiersku:

4 / 10

Nazwa ''Republika Słowacji'' po słowacku brzmi:

5 / 10

Austria to w języku niemieckim:

6 / 10

Nazwa ''Japonia'' po japońsku to:

7 / 10

Dla Finów nazwa ich kraju brzmi:

8 / 10

W języku arabskim słowo ''Egipt'' to:

9 / 10

''Łotwa'' to po łotewsku:

10 / 10

Chorwacja w języku urzędowym tego kraju to: