Jeśli nie czytasz książek i nie bywasz w bibliotece możesz mieć problemy w tym quizie

1 / 14

Sygnatura na książce wskazuje:

2 / 14

Errata zawiera:

3 / 14

Przypisy umieszczamy:

4 / 14

Prolongata powinna kojarzyć się z:

5 / 14

Wolny dostęp umożliwia:

6 / 14

Aneks to po prostu:

7 / 14

Posłowie to tekst umieszczony:

8 / 14

Abstrakt to po prostu:

9 / 14

Periodyk ukazuje się:

10 / 14

Ekslibris:

11 / 14

Obwoluta to:

12 / 14

W katalogu bibliotecznym znajdziemy:

13 / 14

Beletrystyka to nic innego jak:

14 / 14

Karta tytułowa musi zawierać: