Witaj szkoło, witaj szkolny quizie! Pora sprawdzić podstawową wiedzę

1 / 12

Którego wiersza nie napisał Jan Brzechwa?

2 / 12

41. prezydentem Stanów Zjednoczonych (42. to Bill Clinton) był:

3 / 12

Upadek Konstantynopola to jedno z wydarzeń kończących średniowiecze. To:

4 / 12

Aparat szparkowy umożliwia:

5 / 12

Osmoza to przenikanie rozpuszczalnika:

6 / 12

1500 liczbami rzymskimi zapiszemy:

7 / 12

Kornel Makuszyński NIE napisał książki:

8 / 12

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w:

9 / 12

Ten metal przejściowy znajduje się w 11 grupie i 5 okresie to:

10 / 12

Promil to __ podstawy.

11 / 12

Lądowanie w Normandii miało miejsce w:

12 / 12

Wśród plechowców nie znajdziemy: