Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Na tym zdjęciu jest:

2 / 13

Podmiot i orzeczenie w zdaniu tworzą związek główny.

3 / 13

W 1525 roku miał miejsce:

4 / 13

Wynik mnożenia to:

5 / 13

Śrem to miasto w:

6 / 13

Rachela, Czepiec i Radczyni to bohaterowie:

7 / 13

W wyniku reakcji syntezy:

8 / 13

Protony obdarzone są ładunkiem elektrycznym:

9 / 13

Księstwo Polskie zostało podzielone na dzielnice na mocy ustawy sukcesyjnej:

10 / 13

Mitochondrium odpowiedzialne jest m.in. za:

11 / 13

Pierwiastek z 10 grupy i 4 okresu to:

12 / 13

Rozbiór zdania na jego części składowe (podmiot, orzeczenie itp.) to:

13 / 13

Lipsk to miasto w: