Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Liczba π, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, to:

2 / 13

Okrzemki to organizmy:

3 / 13

Ile dzielników naturalnych mają liczby pierwsze?

4 / 13

Kto rozmawiał ze Śmiercią w średniowiecznym utworze?

5 / 13

Zamach na prezydenta Narutowicza miał miał miejsce w:

6 / 13

Jednostką prędkości w układzie SI jest:

7 / 13

Które miasto powinniśmy łączyć z polskim przemysłem włókienniczym?

8 / 13

Ó niewymienne znajduje się w wyrazie:

9 / 13

Wapń oznaczany jest symbolem:

10 / 13

Lądowanie w Normandii rozpoczęło:

11 / 13

Ten most znajduje się w:

12 / 13

Tulipan należy do grupy roślin:

13 / 13

Wahadło Newtona ilustruje: