Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 11

Syn Anieli Dulskiej ma na imię:

2 / 11

Szczytno to miasto w:

3 / 11

Co powinien robić młody chemik według znanego powiedzenia?

4 / 11

Pozioma oś w układzie współrzędnych to:

5 / 11

Według prawa odbicia światła:

6 / 11

Trzecia forma (past participle) czasownika catch to:

7 / 11

Józek od zawsze był __ wrażeń!

8 / 11

Fenotyp to zespół cech organizmu.

9 / 11

Tuluza jest stolicą regionu:

10 / 11

Rtęć oznaczana jest symbolem:

11 / 11

W komórce zwierzęcej nie znajdziemy aparatu Golgiego.