Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Ruch obrotowy to:

2 / 13

Pójdę na zakupy __ ty się tym później zajmiesz.

3 / 13

Liczba atomowa określa:

4 / 13

Rachela jest jedną z bohaterek "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

5 / 13

Wiązanie jonowe najczęściej powstaje między metalem a metalem.

6 / 13

Konstytucja kwietniowa została podpisana przez:

7 / 13

Interakcja między ukwiałem i pustelnikiem to przykład:

8 / 13

Sól kuchenna jest (prawie) czystym chlorkiem sodu - NaCl.

9 / 13

Energia ciała, która jest związana z ruchem jego masy to:

10 / 13

Jeśli chcemy pomnożyć ułamek przez liczbę naturalną mnożymy:

11 / 13

"Nasza szkapa" to nowela napisana przez:

12 / 13

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej było zabójstwo:

13 / 13

Pęd ciała to: