Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 12

Akcja "Chłopów" rozpoczyna się:

2 / 12

Ale dziś __!

3 / 12

Monsun letni:

4 / 12

Mn w tablicy Mendelejewa to:

5 / 12

Paź królowej to:

6 / 12

Konfederacja targowicka miała miejsce w:

7 / 12

Jako n! zapisywana jest:

8 / 12

Współczynnik dyfuzji oznaczany jest literą:

9 / 12

Rung to trzecia forma czasownika:

10 / 12

Maria Antonina Austriaczka była żoną:

11 / 12

Stułbia pospolita zamieszkuje zbiorniki:

12 / 12

Mary Poppins przybywa wraz: