Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Na pytania "kogo?" i "co?" odpowiada:

2 / 13

W której grupie w układzie okresowym pierwiastków znajduje się krzem?

3 / 13

Stolicą którego regionu jest Tuluza?

4 / 13

Liczby pierwsze mają dwa dzielniki.

5 / 13

Morze szelfowe jest:

6 / 13

Prawa Keplera związane są z:

7 / 13

We wsi Lipce rozgrywa się akcja:

8 / 13

W komórce bakterii znajduje się wić.

9 / 13

Rozkład Gaussa to inaczej:

10 / 13

Jednostką mocy jest dżul, czyli wat na sekundę.

11 / 13

Komary mają __ aparat gębowy.

12 / 13

Koniugację powinniśmy kojarzyć z:

13 / 13

Celuloza jest: