Quiz o średniowieczu, ale nie pytamy o władców! Sprawdź, jak sobie poradzisz z takim zestawem pytań

1 / 12

Międzynarodowym językiem okresu średniowiecza był/była:

2 / 12

Kronikarz, który opisywał średniowieczną Polskę początku XII wieku, to:

3 / 12

Średniowieczny dział piśmiennictwa obejmujący żywoty świętych to:

4 / 12

"Memento mori" oznacza:

5 / 12

Średniowieczne ideały to: ideał władcy, ideał rycerza oraz ideał ...

6 / 12

Do tekstów tzw. "chanson de geste" należy:

7 / 12

Święty Tomasz z Akwinu to autor filozofii zwanej:

8 / 12

"Lament świętokrzyski" rozpoczyna się od słów:

9 / 12

Epokę piśmienną w Polsce zapoczątkowała publikacja:

10 / 12

Ostre łuki i witraże są charakterystyczne dla architektury:

11 / 12

Scholastyka polegała na zrozumieniu wszelkich prawd świata za pomocą:

12 / 12

Autorem "Boskiej komedii" jest: