12 trudnych pytań z gramatyki. Sprawdź, czy sobie poradzisz

1 / 12

Biernik NIE odpowiada na pytania:

2 / 12

W języku polskim jest ___ nieodmiennych części mowy.

3 / 12

Zaimkiem rzeczownym jest:

4 / 12

Przykładem spójnika rozłącznego jest:

5 / 12

Na pytania - jaki?, który?, ile?, czyj? - odpowiada:

6 / 12

Na orzeczenie imienne NIE składa się:

7 / 12

Spółgłoski - k, p, t - to przykłady:

8 / 12

Do odmiennych części mowy zalicza się:

9 / 12

NBP, ZUS, GUS to przykłady:

10 / 12

Robiąc, czytając, zmywając to przykłady:

11 / 12

Prawidłowe wyrażenie wypowiedziane w wołaczu brzmi:

12 / 12

Najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi to: