Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 14

Wysoki i chudy był:

2 / 14

W 1444 roku zmarł:

3 / 14

Żywicielem pośrednim tasiemca uzbrojonego jest świnia.

4 / 14

Ile atomów wodoru jest w metanie?

5 / 14

Prawo Pascala związane jest z natężeniem prądu.

6 / 14

Wykrzyknik w matematyce to:

7 / 14

Z ilu stanów składają się Stany Zjednoczone?

8 / 14

"Deszcz jesienny" to wiersz:

9 / 14

Wojna trzydziestoletnia rozpoczęła się w:

10 / 14

Na w układzie okresowym pierwiastków to:

11 / 14

Rzeka jest znakiem liniowym na mapie.

12 / 14

Złota liczba zapisywana jest literą:

13 / 14

W układzie SI jednostką temperatury jest:

14 / 14

Żyto jest rośliną jednoliścienną.