Jeśli nie wiesz, czy przeczenie "nie" piszemy razem czy oddzielnie, to nie poradzisz sobie w tym quizie!

1 / 16

nie+pokój zapiszemy:

2 / 16

nie+najlepszy:

3 / 16

nie+trudno:

4 / 16

nie+widząc:

5 / 16

nie+mile:

6 / 16

nie+przeczytawszy:

7 / 16

nie+tutaj:

8 / 16

nie+tylko:

9 / 16

nie+bardzo:

10 / 16

nie+dowidzieć:

11 / 16

nie+spać:

12 / 16

nie+domagać:

13 / 16

nie+wiadomo:

14 / 16

nie+nawidzić:

15 / 16

nie+zawsze:

16 / 16

nie+szczęście: