Jak dobrze znasz trzech wieszczów? Pytamy o ich utwory, ale nie tylko

1 / 19

"Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu" to początek:

2 / 19

Polska "Winkelriedem narodów" została nazwana w:

3 / 19

Kto jest głównym bohaterem "Nie-Boskiej komedii"?

4 / 19

"A imię jego będzie czterdzieści i cztery" - te słowa wypowiada:

5 / 19

"Smutno mi, Boże!" - tak rozpoczyna się wiersz:

6 / 19

Za kim tęskniła dziewczyna w "Romantyczności"?

7 / 19

Kto urodził się pierwszy?

8 / 19

Adam Mickiewicz należał do:

9 / 19

Kordian metamorfozę przeżywa na szczycie:

10 / 19

Która z sióstr kojarzona jest z niewinnością?

11 / 19

Która część "Dziadów" nazywana jest "Dziadami drezdeńskimi"?

12 / 19

Juliusz Słowacki napisał "Odę do wolności".

13 / 19

Powieść gotycka powinna kojarzyć się z:

14 / 19

"Irydion" nawiązuje do:

15 / 19

Poetą przeobrażeń nazywany był:

16 / 19

Krasiński (podobnie jak Fryderyk Chopin) pisał listy do:

17 / 19

Alina i Balladyna zbierały:

18 / 19

Trzech Wieszczów to jedna z dzielnic:

19 / 19

A Aleje Trzech Wieszczów znajdują się w: