Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 11

Zaimek w zdaniu może zastępować jedynie rzeczownik.

2 / 11

Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe działają niezależnie od naszej woli.

3 / 11

Z ilu atomów wodoru składa się kwas siarkowy?

4 / 11

Układ krążenia u mięczaków jest zamknięty.

5 / 11

Jednostką oporu w układzie SI jest:

6 / 11

W ciągu geometrycznym każdy kolejny wyraz (począwszy od drugiego) jest __ wyrazu poprzedniego.

7 / 11

Żleb jest wklęsłą formą ukształtowania terenu.

8 / 11

Przywilej jedlneńsko-krakowski nadał szlachcie:

9 / 11

Rogaś uratował dzieci, które zaginęły podczas:

10 / 11

Cumulus to chmury:

11 / 11

W cząsteczce tlenu jest wiązanie kowalencyjne.