Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Ruch obrotowy Ziemi to obrót:

2 / 13

Mały obieg krwi rozpoczyna się w:

3 / 13

Odmiana przez przypadki i liczby to:

4 / 13

Na tym zdjęciu jest:

5 / 13

Jak ma na imię dziewczynka, która ulepiła Plastusia?

6 / 13

W 1573 roku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów:

7 / 13

AB+C -> A+BC
to przykład reakcji

8 / 13

Paznokcie - podobnie jak włosy - są jednym z wytworów naskórka.

9 / 13

Na zdjęciu widzimy:

10 / 13

Proton ma ładunek:

11 / 13

Zgodnie z legendą, Rzym założono w:

12 / 13

Ziemia nie ma kształtu idealnej kuli.

13 / 13

W drugiej zasadzie dynamiki siłę oznacza się literą: