W tym quizie o władcach Polski każdy powinien mieć komplet punktów

1 / 14

Pierwszym władcą z dynastii Piastów był:

2 / 14

Pierwszym władcą koronowanym w katedrze wawelskiej był:

3 / 14

Oblężenie Jasnej Góry w 1655 roku miało miejsce za panowania:

4 / 14

Władysław I Herman był synem Kazimierza I Odnowiciela.

5 / 14

II pokój toruński zawarto za panowania:

6 / 14

Którym polskim królem był Bolesław II Szczodry?

7 / 14

Ludwik Węgierski był __ Kazimierza III Wielkiego.

8 / 14

Bolesław Krzywousty podzielił Polskę między swoich synów.

9 / 14

Pokój z Czechami w 1348 roku zawarł:

10 / 14

Rozbiory Polski miały miejsce za panowania:

11 / 14

Kazimierz I Odnowiciel był synem:

12 / 14

Przemysł II był koronowany na króla Polski.

13 / 14

Iure uxoris w Polsce rządził jedynie Władysław II Jagiełło.

14 / 14

Żoną Mieszka I była: