Na pytania o Marię Skłodowską-Curie i Lecha Wałęsę odpowiesz, ale co z innymi polskimi noblistami?

1 / 14

Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nobla dwukrotnie w dziedzinie chemii.

2 / 14

Drugą Nagrodę Nobla Maria Skłodowska-Curie otrzymała wspólnie z córką, Irène.

3 / 14

Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla za "Krzyżaków".

4 / 14

Sienkiewicz nie napisał:

5 / 14

Natomiast Władysław Reymont literackiego Nobla otrzymał za:

6 / 14

Reymont posługiwał się pseudonimem, naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki.

7 / 14

W którym roku Czesław Miłosz otrzymał Nobla?

8 / 14

Dzieła Miłosza były obłożone cenzurą.

9 / 14

Nagrodę Nobla w imieniu Lecha Wałęsy odebrała jego żona.

10 / 14

Wałęsa został zatrudniony w Stoczni Gdańskiej jako elektryk okrętowy.

11 / 14

Józef Rotblat otrzymał:

12 / 14

Rotblat był współtwórcą pierwszej bomby atomowej, a Nobla otrzymał za próbę umniejszenia roli broni jądrowej.

13 / 14

Wisława Szymborska otrzymała Nobla pośmiertnie.

14 / 14

Szymborska jest autorką tzw. lepiejów i moskalików.