Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 11

Piątą planetą w kolejności oddalenia od Słońca jest:

2 / 11

Akcja "Chłopów" rozpoczyna się:

3 / 11

Chlorofile wypełnione są chloroplastem.

4 / 11

1 cm - 30 km
To przykład skali:

5 / 11

NaOH rozpuszcza się w wodzie.

6 / 11

Punkty o takich samych opadach łączy:

7 / 11

Autorem "Wesela" jest:

8 / 11

Trzecia forma (past participle) czasownika "read" to:

9 / 11

Rośliny są samożywne, są zatem:

10 / 11

System rządów w Wielkiej Brytanii to:

11 / 11

Jednostką siły jest: