Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 18

W którym roku Bolesław Chrobry został koronowany?

2 / 18

Maczuga Herkulesa to ostaniec wapienny.

3 / 18

Brno jest stolicą Szwajcarii.

4 / 18

Autorem "Lalki" jest:

5 / 18

KOH to:

6 / 18

Mezopotamia leżała w dorzeczu Tygrysu i Eufratu.

7 / 18

Dyfrakcja to inaczej ugięcie fali.

8 / 18

Człowiek nie posiada żadnych kości pneumatycznych.

9 / 18

O prostych równoległych mówi:

10 / 18

"Nad Niemnem" nawiązuje do:

11 / 18

Kąt rozwarty to taki, który jest większy niż 90 stopni, ale mniejszy niż:

12 / 18

Komórka zwierzęca nie ma ściany komórkowej.

13 / 18

Trzecia forma (past participle) czasownika ring to:

14 / 18

Symbol chemiczny siarki to:

15 / 18

0 stopni Celsjusza to:

16 / 18

Tytułowy Łysek pomagał:

17 / 18

Elektrony walencyjne znajdują się na wewnętrznej powłoce atomu.

18 / 18

Jednym ze sposobów rozmnażania bezpłciowego jest fragmentacja plechy.