Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 18

Pierwotniak na zdjęciu to:

2 / 18

__ jest pasożytem lęgowym.

3 / 18

Kation jest jonem o ładunku:

4 / 18

Najgłębszym jeziorem na świecie jest:

5 / 18

Uran jest pierwiastkiem promieniotwórczym.

6 / 18

Napięcie zmierzymy przy pomocy:

7 / 18

Wynik dodawania to suma, a dodawane elementy to:

8 / 18

Bitwa pod Warną odbyła się w:

9 / 18

Takie "noski" znajdziemy na:

10 / 18

__ było już bardzo późno, w sklepie były tłumy.

11 / 18

Który przywilej był nadany szlachcie po wojnie z Krzyżakami?

12 / 18

Monsun letni związany jest z:

13 / 18

Mały Książę planował, ale finalnie nie odwiedził planety zamieszkałej przez Bankiera.

14 / 18

Z którym drzewem powinien kojarzyć się Jan Kochanowski?

15 / 18

Anna Jagiellonka została żoną:

16 / 18

Symbolem Sn oznaczana jest:

17 / 18

Szkwał to:

18 / 18

Ile było tez Marcina Lutra?