Wypoczynek. Quiz wiedzy ogólnej

1 / 13

Wypoczynkiem często nazywamy:

2 / 13

Dofinansowywany przez pracodawcę wyjazd wakacyjny to:

3 / 13

Dziecko, które chodzi na półkolonie śpi w wyznaczonym przez organizatora obiekcie.

4 / 13

Słowa "wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni" znajdują się w jednej z piosenek:

5 / 13

Pracownik etatowy, który jest zatrudniony powyżej dziesięciu lat ma __ dni urlopu wypoczynkowego rocznie.

6 / 13

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach podstawowych kończą się:

7 / 13

Ile państw obejmuje Strefa Schengen?

8 / 13

Kalendarzowe lato zaczyna się:

9 / 13

Letnia piosenka zespołu Big Day ma tytuł:

10 / 13

Warunki organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży ustala:

11 / 13

Typowy harcerski biwak trwa:

12 / 13

Nieobozowa Akcja Letnia to wyjazdowa kolonia zuchowa.

13 / 13

Dni urlopu na żądanie są dodatkowe (łącznie z urlopem wypoczynkowym mamy więc 30 dni rocznie).

Jak poradzicie sobie z tym jednym słowem?